آدم های موفق در همه تجارت ها

- بخداوند ایمان دارند و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست و در همه حال شاکر خداوند هستند.

۲- دارای اهداف مشخص هستند.

۳- همیشه در پی فرصت های مناسب هستند.

۴- دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند.

۵- در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند.

۶- با متخصص مشورت مینمایند.

۷- تسلیم مشکلات نمیشوند و سخت کوش هستند.

۸- در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند.

۹- از غیر ممکن حرف نمی زنند.

۱۰- می دانند که چه می خواهند.

۱۱- حاکم بر سرنوشت خود هستند.

۱۲- محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمیدانند.

۱۳- دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند.

۱۴- در پی رسیدن به هدف خود ؛ راه بازگشتی را قرار نمیدهند ؛ شاید راه را عوض کنند ولی هدف را هرگز.

۱۵- به رویا های خود جامه عمل میپوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را نمیدهند.

۱۶- به گفته های بیجای ؛ این و آن آنچنان توجه نمیکنند.

۱۷- در لحظات بحرانی ؛ بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند.

۱۸- ذهنشان در شرایط باور است.

۱۹- خوب گوش میدهند و راهکارهای مناسب را پیدا میکنند.

۲۰- عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی است.

۲۱- معتقد هستند که با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت میرسد.

۲۲- عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگهمیدارند.

۲۳- از نیروی دیگران نیز استفاده میکنند ؛ با شرایط منصفانه.

۲۴- دیگران را تشویق میکنند و مورد احترام و عشق و محبت و تقدیر و یاری ؛ قرار میدهند.

۲۵- از حسادت و خود خواهی به دور هستند.

۲۶- از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند.

۲۷- عاشق رشد و اوج هستند.

۲۸- پیروز میشوند چون باور دارند.

۲۹- اشخاصی با احساس و هیجانی هستند که خوب خود را کنترل میکنند.

۳۰- معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است.

۳۱- در ابتدای کار حساب میکنند که ؛ پاداش کار به تلاشش می ارزد ؟.

۳۲- ریسک میکنند و منتظر برنامه قطعی و ۱۰۰% نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمیکنند و معتقد هستند که ذهن نیمه هشیارشان ؛ نقشه را طراحی میکند.

۳۳- ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود.

۳۴- معتقدند که تمامی موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزی شکست خورده بودند.

۳۵- میدانند که جواب سوالات خود را ؛ از کجا تهیه کنند.

۳۶- میتوانند یک گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع کنند.

۳۷- موفقیت را یک عادت میدانند.

۳۸- با کسانی همکاری میکنند که با سختی ها کنار نمیایند.

۳۹- ذهن خود را ماهیچه میدانند و مانند یک ورزشکار تمرین میکنند تا قوی تر شوند.

۴۰- با اراده راههای محال را پیدا میکنند.

۴۱- خواسته اشان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند میگویند.

۴۲- در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است.

۴۳- در برابر شکستها ی موقتی ؛ میگویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان میکنند.

۴۴- معتقد هستند که رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است.

۴۵- شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است.

۴۶- خویشتن را براحتی کنترل میکنند.

۴۷- احساس انصاف و عدالت در درون آنهاست.

۴۸- در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند.

۴۹- دارای برنامه قبلی و عملی هستند.

۵۰- همیشه از دیگران فعال تر هستند.

۵۱- دارای شخصیت خوشایند و محترم هستند.

۵۲- نسبت به اطرافیان ؛ احساس همدلی و همدردی واقعی هستند.

۵۳- بر تمام جزئیات امور خویش احاطه دارند.

۵۴- حتی مسئولیت اشتباهات و نواقص همکاران و پیروان خود را می پذیرند و به گردن دیگری نمی اندازند و دنبال بهانه آوردن نیستند.

۵۵- براحتی اصول همکاری را رعایت میکنند ؛ و رضایت همکاران و پیروان را بدست می آورند.

۵۶- همیشه در پی آن هستند که به دیگران خدمت کنند.

۵۷- از رقابت نمیترسند و از اینکه دیگری جایشان را بگیرند ؛ واهمه ای ندارند.

۵۸- موفقیت و زحمات پیروان و همکاران را به پای خود نمی نویسند و موفقیت را بین گروه تقسیم میکنند.

۵۹- بسیار وفادار و صمیمی هستند.

۶۰- در دل همکاران و پیروان ؛ ترس و هراس نمی کارند.

۶۱- به سمت و عنوان ؛ جهت ایجاد احترام ؛ معتقد نیستند.

۶۲- به وضع ظاهری خود ؛ اهمیت می دهند.

۶۳- ادب را همچون ؛ خدمات میدانند.

۶۴- بهای پیشرفت و ترقی را می دهند.

۶۵- خواسته های خویش را بدون خدشه وارد کردن به حقوق دیگران ؛ بر آورده میکنند.

۶۶- تنبل نیستند و کار امروز را به فردا موکول نمی کنند.

۶۷- در انتظار رسیدن زمان مناسب نیستند ؛ زمان مناسب را می سازند.

۶۸- مشکلات آنها را خسته نمیکند ؛ آنها مشکلات را خسته میکنند.

۶۹- در تصمیم گیری ها ؛ سرعت عمل دارند و در اجرای آن ؛ تجدید نظر نمی‌کنند.

۷۰- به احتیاط بیش از حد ؛ اهمیت نمی‌دهند.

۷۱- چشمانشان را باز نگهداشته و نمی‌ترسند.

۷۲- برای آینده همیشه پس انداز می‌کنند.

۷۳- توسط رفتار خوب بادیگران ؛ رابطه خوب میسازند و از این فرصت ؛ بموقع استفاده می‌کنند.

۷۴- صادق هستند و از دروغ متنفر هستند.

۷۵- همه نقاط ضعف و قدرت خود را میدانند و همیشه در پی اصلاح و تقویت آن هستند.

۷۶- برای اهداف خود زمان تعیین می‌کنند.

۷۷- فرق خود باوری و خوستائی را می‌دانند.

۷۸- تعادل رفتاری خود را خوب حفظ می‌کنند.( ظاهرشان نشان نمیدهد که دارا هستند و یا ندار ).

۷۹- تفاوت حیا و نجابت را با کمروئی ؛ خوب می‌دانند.

۸۰- اهل تکبر نیستند و می‌دانند که مثلا : فروشنده ای که متکبر باشد؛ مشتری های خود را از دست می‌دهد.

۸۱- دیگران را بزرگ می‌کنند.

۸۲- در برخورد اول اثر خوبی بر روی طرف مقابل می‌گذارد.

۸۳- کسی با انها ؛ احساس ناراحتی نمی‌کند.

۸۴- بخشنده هستند ؛ هم نسبت به خود و هم دیگران.

۸۵- از افراد منفی دوری می‌کنند.

۸۶- تا حدودی شوخ طبع هستند.

۸۷- برای جدی بودن ؛ از اخم استفاده نمی‌کنند.

۸۸- در مقابل ضعیف تر از خود مغرور نیستند و در مقابل بالا دست خود ذلیل نیستند و ادب را رعایت می‌کنند.

۸۹- اکثرا ؛ افراد سختی کشیده هستند و در ناز و نعمت نبوده‌اند.

۹۰- خوب بلدند که از خودشان دفاع و مراقبت کنند.

۹۱- از تنهائی حوصله اشان سر نمی‌رود.

۹۲- خنده رو هستند و قاطع.

۹۳- به آن چه می‌دانند ؛ جدا عمل می‌کنند.

۹۴- درباره‌ی دیگران کمتر حرف می‌زنند و متقابلا در رابطه با طرح‌های بزرگ سخن می‌گویند.

۹۵- سعی میکنند که دانش و اطلاعات خود را به روز برسانند.

۹۶- وعده و قول بیخود به کسی نمی‌دهند.

۹۷- علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال کاشت هستند.

۹۸- در اموری که به شخص دیگری مربوط است؛ بیخود تصمیم گیری نمی‌کنند.

۹۹- در ندانسته هایش؛ براحتی می‌گوید که نمیدانم و لازم بداند پس از آن تحقیق می‌کند.

۱۰۰- بدنبال هدر نمودن وقت و وقت کشتن نیست و قدر زمان را خوب می‌داند.

اگر شما تمام این موارد را در خود ویا شخصی دیدید؛ شما یا او؛ لایق رهبری هستید.

شما به عنوان یک شخص موفق چه خصوصیاتی دارید و یا می‌شناسید ؛ که نوشته نشده‌است؟

/ 0 نظر / 70 بازدید