کمکهاى جهانى به اقتصاد بحرانى تاجیکستان

بانک توسعه آسیا براى کاهش تاثیرات منفى بحران مالى ۴۰ میلیون دلار کمک بلاعوض به تاجیکستان تخصیص داد. سند تخصیص این کمک بلاعوض را «ماکوتو اوجیرو» نماینده بانک توسعه آسیا در دوشنبه و « صفرعلى نجم الدین اف» وزیر دارایى تاجیکستان امضا کردند. به گزارش ایران شرقى «اوجیرو »پس از امضاى این سند به خبرنگاران گفت: «این کمک با هدف حمایت مالى از اجراى طرح هاى اقتصادى و اجتماعى دولت و کاهش پیامدهاى بحران مالى در میان اقشار کم بضاعت پیش بینى شده است». وى افزود: «اقتصاد تاجیکستان وابسته به انتقال ارز توسط مهاجرین مشغول به کار تاجیک از خارج، درآمد هاى بخش کشاورزى و سرمایه گذارى هاى خارجى است که در پى تشدید بحران مالى جهانى با مشکلات بیشترى مواجه شده است». تخصیص کمک بلاعو ض از سوى بانک توسعه آسیا بخشى از کمک هاى جهانى به تاجیکستان است. صندوق بین المللى پول، بانک جهانى و اتحادیه اروپا نیز پیشتر اعلام کرده اند که براى کاهش مشکلات اقتصادى و کنترل عواقب بحران مالى مبالغى را به عنوان کمک تا پایان سالجارى میلادى در اختیار تاجیکستان قرار مى دهند. براساس آمارهاى غیر رسمى در حال حاضر حدود ۶۵ درصد از جمعیت هفت میلیون و ۲۰۰هزار نفرى تاجیکستان زیر خط فقر زندگى مى کنند و به دنبال بحران مالى جهانى مشکلات اقتصادى و اجتماعى این کشور افزایش یافته است. مجمع جهانى اقتصاد شرایط تجارت در تاجیکستان را بسیار نامساعد اعلام کرد. بر اساس پژوهش مجمع جهانى اقتصاد که برپایه ارزیابى چهار معیار دسترسى آزاد به تجارت، محیط مساعد براى بازرگانى، وضعیت زیربناهاى حمل و نقل و ارتباطات و مدیریت مرزى کشورها تهیه مى شود، در حال حاضر تاجیکستان در میان صد و بیست و یک کشور جایگاه صد و چهاردهم را به خود اختصاص داده است در حالى که در سال گذشته در مقام صد و چهارم بود. در این پژوهش، فضاى تجارت و سرمایه گذارى در تاجیکستان طى سال گذشته نامناسب توصیف شده و نبودرقابت آزاد دراقتصاد این کشورمانع ازرشد بخش خصوصى در این اعلام شده است. در چنین شرایطى بانک توسعه آسیا ۴۰ میلیون دلار براى کاهش پیامدهاى بحران مالى جهانى به تاجیکستان کمک مالى بلاعوض تخصیص داده است.هدف از تخصیص این کمک حمایت مالى، اجراى طرح هاى اقتصادى و اجتماعى دولت و کاهش پیامدهاى بحران مالى براقشار کم درآمد جامعه اعلام شده است. منابع درآمدى اقتصاد تاجیکستان محصولات کشاورزى، سرمایه گذارى هاى خارجى و ارز انتقالى مهاجرین کارتاجیکستان درخارج ازکشور است که در پى تشدید بحران مالى جهانى با مشکلات زیادى مواجه شده است. اما بدون تردید در میان کشورهاى آسیاى مرکزى بیشترین میزان خسارت بحران مالى جهانى به اقتصاد تاجیکستان وارد آمده است و نمود این خسارات را مى توان در تعطیلى کارخانه هاى صنعتى و واحد هاى تولیدى در روسیه و قزاقستان که بیشترین اتباع تاجیکستان در آنها کار مى کنند وموجب افزایش بازگشت مهاجران کارتاجیک از این کشورها و کاهش حجم انتقال ارز به تاجیکستان گردیده است. پس از درخواست کمک رهبران تاجیک، صندوق بین المللى پول، بانک جهانى و اتحادیه اروپا اعلام کرده اند، آماده هستند کمک هائى را براى کاهش مشکلات اقتصادى و کنترل عواقب بحران مالى در تاجیکستان در اختیار این کشور قرار مى دهند. صندوق بین المللى پول تاجیکستان رادر ردیف کشورهاى نیازمند کمک مالى مقابله با بحران مالى جهانى قرار نداده است. زیرامسئولان اقتصادى تاجیکستان بر این باور بودند، که بحران مالى جهانى هیچ تاثیرى بر اقتصاد این کشور نخواهد گذاشت. اما محاسبات آنان خوشبینانه وبه دوراز واقعیت بوده است. ارزیابى هاى خوش بینانه مسئولان اقتصادى تاجیکستان زیاد طول تکشید و اقتصاد مبتنى بر فروش آلومینیوم و پنبه تاجیکستان دستخوش اولین نوسانهاى خود گردید. قیمت آلومینیوم و پنبه به عنوان محصولاتى که سه چهارم بودجه تاجیکستان را تامین مى کند، بشدت کاهش یافت وپیامد آن برپیکره اقتصاد شکننده این کشور بیش از پیش احساس گردید. افزایش بیکارى از نخستین پیامدهاى نگران کننده بحران مالى در تاجیکستان بود که قانون جدید مهاجرت در روسیه نیز به روند آن سرعت بیشترى بخشیده است. دولت تاجیکستان براى مقابله با پیامدهاى بحران مالى جهانى براقتصاد این کشور برنامه هاى ویژه اى رادربخش هاى مختلف اقتصادى اجراء کرده است، اما باتوجه به اقتصاد ضعیف تاجیکستان است و عدم کارایى لازم فعالیت هاى صنعتى، امید به احیاى اقتصاد تاجیکستان درآینده اى نزدیک، انتظارى بیهوده است. وضعیت بحرانى اقتصاد تاجیکستان، بر روند اجراى طرح هاى مهم اقتصادى، از جمله طرح هاى تامین انرژى تاثیر منفى گذاشته و احداث نیروگاه ها که در شرایط کنونى نیاز اولیه تاجیکستان محسوب مى شوندرا با مشکل جدى مواجه کرده است. درشرایط کنونى امید قشر نیازمند تاجیکستان براى کاهش آسیب هاى بحران اقتصادى به کمک هاى بشردوستانه جهانى محدود شده است. تاجیکستان به رغم گذشت نزدیک به ۱۸ سال از استقلال، همچنان چشم براه دریافت کمکهاى مالى نهادهاى بین المللى است وچشم انداز روشنى از بهبود اوضاع اقتصادى تاجیکستان در کوتاه مدت قابل تصور نخواهد بود.

منبع: ابرار

/ 0 نظر / 144 بازدید