چه زمان هزینه بازاریابی را قطع می کنیم؟

یکی از  متدهای تحقیق در این زمینه مقایسه شرکت ها با حفظ بودجه بازاریابی و  تبلیغات با شرکت هایی که بودجه بازاریابی و تبلیغات خود را قطع یا محدود می نمایند، است. این متد یکی از روش های اصلی شناخت این فرایند می باشد که  اولین بار در دهه بیست توسط دیل مورد آزمایش و آزمون قرار گرفت.

این اقتصاد دان شرکت هایی که بودجه های بازاریابی و تبلیغات را ثابت  نگهداشته و واحد بازاریابی، تبلیغات و برند را تقویت کرده اند با شرکت هایی که این  بودجه ها را کاهش داده اند، مقایسه کرد و در این مقایسه به موضوع جالبی دست یافت که زیاد هم برای ما دور از انتظار نیست. شرکت هایی که بودجه  بازاریابی و تبلیغات خود را ثابت نگهداشته و حتی رشد داده بودند، از فروش  بیشتری برخوردارد بودند. این تحقیقات در هر دوره به صورت مداوم در حال  تکرار است و هرگاه رکد اقتصادی رخ می دهد، سر و کله دیل هم پیدا می شود. اما جالب اینجاست که نتیجه همیشه ثابت بوده است و نمایانگر این مطلب است که شرکت هایی که بودجه بازاریابی و تبلیغات خود را قطع می نمایند دارای فروش  محدود در سال های رکود و حتی بعد از دوران رکود می باشند.

با توجه به این موضوع که مشاهدات به دست آمده حاکی از دقت و صحت این متد  دارد، ولی با این حال بسیاری از شرکت ها، نتایج این تحقیقات را با هدف  افزایش بودجه و سرمایه گذاری در طول دوران رکود می دانند تا رقبای ضعیف از  بازار خارج و سهم بازار به مزیت ماندگار منجر شود.

این نظ رابطه بین علت و معلول است. اگر پارک بازاریابی ایران بخواهد این موضوع را به صورت موشکافانه بررسی نماید و شرکت ها را مجاب به سرمایه گذاری  بیشتر در این زمینه نماید، بایستی از سه منظر این موضوع را تحلیل نماید.

1- استفاده از متدولوژی مدل های سنجش اقتصاد:

این بررسی نشان می دهد که کاهش هزینه های اضافی در دوران آشوب، تورم و رکود و  بحران رونق اقتصادی را به تعویق می اندازد. در این تحقیق مشخص شده که اگر  شرکتی هزینه های بازاریابی خود را به میزان کمی کاهش بدهد، پس از گذشت  دوران رکود باید به اندازه ای بیشتر از دوران رکود هزینه نماید تا بتواند  فروش معمول خود دست یابد. به عنوان مثال اگر در دوران رکود 100 هزار تومان  کاهش در هزینه ها ایجاد نماییم، بایستی در ودوران رونق اقتصادی 160 هزار  تومان هزینه کنیم تا به فروش قبل بازگردیم.

2- نگاه از بالا به موضوع هزینه بازاریابی:

به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که در این تحقیق مطرح می باشد، کاهش هزین های شرکت مجری بازاریابی و تبلیغات در دوران رکود است.

به عنوان مثال هزینه مجلات، تلویزیون، شرکت های مشاوره بازاریابی و برندسازی و . . . در این دوران بسیار کمتر از دوران رونق تجاری خواهد بود. بنابراین  می تواند طیف وسیعتری از فعالیت ها را در بر گیرد.

از دیگر نکاتی که می توان با آن اشاره نمود، افزایش بیکاری و در نتیجه خانه  نشین شدن بسیاری از مدیران تا رده های پایین تر است. پس از آن مخاطبان  رسانه ها افزایش می یابد بنابراین اثربخشی تبلیغات نیز افزایش یافته و  مفیدتر واقع می شوند. که البته حضور در رسانه های عمومی به عنوان استراتژی  برای همه محصولات و با هر قیمتی پیشنهاد نمی شود.

3- اثرات بلندمدت در راستای بازاریابی و فروش:

کاهش هزینه های بازاریابی در دوران آشوب و بحران از یک عارضه به نام نداشتن  برنامه استراتژیک است. معمولاً تبلیغات و بازاریابی در کوتاه مدت کمتر  هزینه های خود را جبران می نمایند، چه برسد به سود آوری!

نتیجه دیگری که پژوهشگران پارک بازاریابی ایران با آن مواجه شده اند، در دوران  رکود و بحران، شرکت ها به طور معمول هزینه های بازاریابی و فروش را کم می  کنند و پس از گذشت از بحران به حفظ خود قانع هستند ولی جالب این است که در  زمان رکود شرکت های نوظهوری وارد بازار شده اند که پس از دوران رکود نیز  جایگاه خود را تثبیت می کنند. و شرکت های قدیمی تر و بزرگ از وجود این شرکت ها همواره غافلند و در واقع با کم کردن سهم خود در تبلیغات و بازاریابی،  عرصه را برای ورود شرکت های کوچک باز نموده اند و این شرکت ها پس از دوران  رکود به دلیل کمتر بودن هزینه های تولید و همچنین چابک بودن در مقابل شرایط محیطی، از شرکت های بزرگ پیشی می گیرند.

/ 0 نظر / 55 بازدید