زمان را به دست بگیرید تا موفق شوید

به همین خاطر قادر هستند کارهای زیادی را در حداقل زمان و با کمترین میزان فشار و استرس انجام دهند اولین چیزی که باید از شر آن راحت شوید آشفتگی است تا سازمان و ساختاریمناسب پیدا کنید. کار بعدی که باید در راستای موفقیت‌تان صورت گیرد،یادگیری اولویت‌بندی است. شما باید یاد بگیرید که بین کاری که باید انجامشود و کاری که نباید انجام شود تمایز قائل شوید.

 

فقط سعی کنید که شب‌ها به جای لم دادن جلوی تلویزیون، ساعاتی چند را صرفهماهنگ کردن کارها و برنامه‌هایتان کنید. زمانی که این مراحل را پشت سرگذاشتید از اینکه چقدر از شر فشار و استرس راحت شده‌اید و در زمانتان همصرفه‌جویی کرده‌اید متحیر و شگفت‌زده خواهید شد.

 

سعی کنید کارهایتان را زودتر از موعدمقرر انجام دهید و اجازه ندهید که از برنامه عقب بیفتید. محاسبه زمان بافاکتورهایی چون خانواده و کار است. به علاوه شما باید مشکلات احتمالی راهم مدنظر داشته باشید. برنامه بعدی، باز گرداندن زمان از دست رفته است. اگر 45 دقیقه صرف پوشیدن لباس می‌شد با این روش حداقل 30 دقیقه از اینزمان را صرفه‌جویی کرده‌اید و آن را به کارهایی اختصاص داده‌اید که برایانجامشان وقت کم می‌آوردید. یادتان باشد تا زمانی که هیچ هدفی در سرنداشته باشید راهی هم برای کنترل مدیریت زمانتان وجود نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 26 بازدید