تجارت ایران

تبادل نظر تجاری ، اقتصادی و معرفی شرکت های برتر و نرخ ارز
تجارت با روسیه :: ۱۳٩٥/٦/۱٢ لیست تمامی شرکتهای بازرگانی ایران :: ۱۳٩٥/٥/۱۳ 20 اصل طلایی صادرات میوه از ایران به روسیه :: ۱۳٩٥/٤/۱٧ گیلاس نیشابور صادرات :: ۱۳٩٥/۳/٥ نکات طلایی تجاری و بازرگانی :: ۱۳٩٥/٢/۱ iranianfruits :: ۱۳٩٥/۱/٢٧ برگزاری نمایشگاه محصولات ایران در تاجیکستان :: ۱۳٩٢/۳/۱٤ چه زمان هزینه بازاریابی را قطع می کنیم؟ :: ۱۳٩٢/۳/۱٤ برندسازی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد حس اعتماد در مشتری :: ۱۳٩٢/۳/۱٤ بازاریابی میدانی در تقابل با بازاریابی حسی :: ۱۳٩٢/۳/۱٤ رازهای برخورد با مشتری :: ۱۳٩٢/۳/۱٤ دلایل اقتصادی کاهش تجارت با آسیای میانه :: ۱۳٩٢/۱/٢٩ حمل کالا از ازوپا به آسیای میانه :: ۱۳٩٢/۱/٢٩ راهکارهای تجارت در تاجیکستان :: ۱۳٩٠/٩/٢٥ تجارت ایران و تاجیکستان :: ۱۳٩٠/۱/۱٦ بهترین شیوه های هدف گذاری :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸ 100 ایده بازاریابی برای تجارت سودآور :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸ مصاحبه با موفقترین چهره اقتصادی در ایران :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸ تاجیکستان :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤ تجارت- نرخ ارز و طلا-نرخ ارز :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸ 120 قانون طلائی زندگی موفق :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥ خصوصیات یک مدیر موفق و ماهر :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥ آدم های موفق در همه تجارت ها :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥ ده اشتباه فاحش در بازاریابی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤ موضوع : تجارت و بازاریابی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤ راه‌های رسیدن به موفقیت :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠ چگونه تاجر شویم؟ :: ۱۳۸۸/۱۱/۳ زمان را به دست بگیرید تا موفق شوید :: ۱۳۸۸/۱۱/۳ یک تاجر موفق چگونه ساخته می شود؟ :: ۱۳۸۸/۱۱/۳ 16 قانون طلایی کـه مـا را در طـی مسیر تجارت، یاری می رسانند :: ۱۳۸۸/۱۱/۳ نکته هایی عملی و کاربردی برای مدیریت شروع یک تجارت موفق :: ۱۳۸۸/۱۱/۳ ایران، بازنده بزرگ در بازار افغانستان :: ۱۳۸۸/۱۱/۱ راهکارهای عملی حضور موثر اقتصادی ج .ا. ایران در تاجیکستان :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢ سرمایه گذاری :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۸ ده نکته برای شروع کردن یک کار جدید :: ۱۳۸۸/۱٠/۸ طرح تجاری راهنمای کسب و کار :: ۱۳۸۸/۱٠/٤ چگونه یک طرح تجاری تنظیم کنیم؟ :: ۱۳۸۸/۱٠/٤ کمکهاى جهانى به اقتصاد بحرانى تاجیکستان :: ۱۳۸۸/۱٠/٤ تجار ایرانی، قربانی بحران اقتصادی دوبی :: ۱۳۸۸/٩/٢٠ لیست تمامی شرکتهای بازرگانی :: ۱۳۸۸/٩/۱۸ خانه تجار :: ۱۳۸۸/٩/٥